Το σχολείο

Οι άνθρωποι

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Επικοινωνία

 
      Νέα-Ανακοινώσεις  
                     
 
Αγγλικά

 
 
Τα Αγγλικά αποτελούν σήμερα την κοινή διεθνή γλώσσα στο εμπόριο, την οικονομία, την τεχνολογία, την επιστήμη, τον τουρισμό. Η πολύ καλή γνώση τους είναι βασική προυπόθεση για την επαγγελματική και ακαδημαική ανέλιξη κάθε νέου.
 
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα προσφέρει ό,τι καλύτερο στην σωστή εκμάθηση των Αγγλικών και στην προετοιμασία για τις αναγνωρισμένες εξετάσεις των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.
 
Λειτουργούν τμήματα:
 • Νηπιακό – Pre-Junior
 • Προκαταρκτικά – A & B Junior
 • Κανονικά – A, B, C & D Senior
 • Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Basic Certificate, First Certificate και Certificate of Proficiency (Επίπεδα Β1, Β2 και C2) των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan

Το σχολείο μας προσφέρει:

 • Έμπειρους Έλληνες και ξένους καθηγητές απόφοιτους πανεπιστημίου και κατόχους Proficiency
 • Σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων
 • Δωρεάν διανομή βοηθητικών φυλλαδίων και επιπλέον ασκήσεων
 • Τακτικά διαγωνίσματα και συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή
 • Άνετο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με όλο το προσωπικό πρόθυμο να προσφέρει κάθε βοήθεια σε όλους τους μαθητές
 • Μεγάλη παράδοση επιτυχιών στις εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα διπλώματα των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan
 • Προσιτά και ανταγωνιστικά δίδακτρα. Ρωτήστε σε άλλα Κ.Ξ.Γ. για να συγκρίνετε τις τιμές μας.
Η προτεινόμενη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί σας τα Αγγλικά (Α’ προκαταρκτική) είναι η 2η ή 3η Δημοτικού. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις First Certificate (Lower) πριν το Λύκειο.
 
Το νηπιακό τμήμα Pre-Junior προορίζεται για παιδιά νηπιαγωγείου και 1ης Δημοτικού και αποτελεί σημαντική βοήθεια στην μετέπειτα προοδό τους.