Το σχολείο

Οι άνθρωποι

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Επικοινωνία

 
          Αρχική σελίδα Νέα-Ανακοινώσεις  
                           
 

IELTS

 
 

Οι εξετάσεις είναι σχεδιασμένες για υποψήφιους που  σκοπεύουν
να εργαστούν, να ζήσουν ή να σπουδάσουν σε Αγγλόφωνο περιβάλλον.

Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από κολέγια και πανεπιστήμια.

Το ΑΣΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες δέχονται  το IELTS για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το IELTS αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε την
Αγγλική γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες.


Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες.

Διατίθεται σε δύο τύπους: Ακαδημαϊκή και Γενική Εκπαίδευση (Academic and General Training).


Οι υποψηφίοι βαθμολογούνται σε βαθμολογική κλίμακα που κυμαίνεται από
1 (Μη Χρήστης) μέχρι 9 (Απόλυτα Ικανός Χρήστης)


Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση IELTS, συνήθως δύο φορές το μήνα.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε δεκατρείς (13) μόνο ημέρες.