Το σχολείο

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

        Αρχική σελίδα  
     
  Νέα - Ανακοινώσεις
*

29/08/2017

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών ακαδημαϊκου έτους 2016 - 2017
*

08/09/2016

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών ακαδημαϊκου έτους 2015 - 2016
*

02/09/2015

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Μαϊου Ιουνίου 2015

*
ΔΕΚ 2014

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Δεκεμβρίου 2014

*

29/08/2014

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Μαϊου Ιουνίου 2014

*
ΔΕΚ 2013

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Δεκεμβρίου 2013

*
* 09/08/2013

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετασεων - Αγγλικών Μαϊου Ιουνίου 2013

*
15/02/2013

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετασεων - Αγγλικών Δεκεμβρίου 2012

*
* 27/08/2012

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Μαϊου Ιουνίου 2012

*
16/02/2012

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών Νοεμβρίου 2011

*
01/09/2011

Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Γαλλικων & Γερμανικων 2011

*
01/09/2011 Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών 2011
*

*

05/06/2010

Αποτελέσματα ξενογλωσσων εξετασεων - Γαλλικων & Γερμανικων 2010

1

*

05/06/2010 Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών 2010
1
12/09/2009 IELTS - Αγγλικά για μεταπτυχιακές σπουδές
test
04/08/2009 Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών 2009
S
04/08/2009

Αποτελέσματα ξενογλωσσων εξετασεων - Γαλλικων & Γερμανικων 2009

sp
.......................................................................................................................................
S
23/07/2008 Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων Αγγλικών 2008
 s

Αποτελέσματα ξενογλωσσων εξετασεων - Γαλλικων & Γερμανικων 2008


Παλαιότερες Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Γαλλικων & Γερμανικων 2007
 
Αποτελέσματα ξενόγλωσσων εξετάσεων - Αγγλικών 2007