Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Επικοινωνία

 
      Νέα-Ανακοινώσεις  
 
 
 
   

Οι άνθρωποι

 
Διεύθυνση:
Βασιλική Ε. Σκούρα
, απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Certificate of Proficiency in English (Cambridge)
Δημήτριος E. Σκούρας, απόφοιτος Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency in English (Michigan)
 
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σκούρα έχουμε κάνει την επιλογή των συνεργατών μας με μεγάλη προσοχή και σχολαστικότητα ώστε να βεβαιωθούμε πως μόνο οι καλύτεροι καθηγητές θα διδάξουν το παιδί σας:
  • Έμπειροι Έλληνες και ξένοι καθηγητές, απόφοιτοι πανεπιστημίου και κάτοχοι αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων διπλωμάτων
  • Όλοι ανεξαιρέτως οι καθηγητές μας έχουν επάρκεια προσόντων και άδεια διδασκαλίας απο το κράτος. Πάγια πολιτική του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Σκούρα είναι να μην απασχολεί ποτέ και για κανένα λόγο καθηγητές χωρίς τα παραπάνω έγγραφα
  • Οι καθηγητές φροντίζουν να δημιουργούν ένα ευχάριστο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο ρυθμός των μαθημάτων προσαρμόζεται έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθηθεί από όλους τους μαθητές.
  • Το προσωπικό είναι πάντα πρόθυμο να ενημερώσει τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών.
  • Όλοι οι καθηγητές συμμετέχουν συχνά σε σεμινάρια και παρουσιάσεις με στόχο να είναι πάντοτε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.